| < Wrzesień 2014 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
O autorze
Zakładki:
- Kontakt
- Obejrzyj teledyski!
Linkin Park:
Najnowsze Płyty:
Polecam:
Polecam blogi:
Teksty piosenek:
Wkrótce w Polsce:
Zwiastuny:


Premiera tygodnia

Lenny Kravitz
"The Chamber"

Polecane teledyski

Ella Eyre
"Comeback"

Red Lips
"Szanta"

Heartist
"Skeletons"

LemON
"Scarlett"

Coldplay
"True Love"

Ne-Yo feat. Young Jeezy
"Money Can't Buy"

Limp Bizkit
"Endless Slaughter"

Ed Sheeran
"Don't"

Keyshia Cole
"She"

Taylor Swift
"Shake It Off"

David Guetta
feat. Sam Martin
"Lovers on the Sun"

Hozier
"Take Me to Church"

Godsmack
"1000hp"

Sokół & Marysia Starosta
"Zepsute miasto"

darmowe statystyki na strone

piątek, 19 września 2014
Powstanie film o Deadpoolu

Studio 20th Century Fox daje zielone światło dla filmu "Deadpool" o bardzo nietypowym bohaterze z komiksów Marvela. W tytułowej roli wystąpi Ryan Reynolds.

"Deadpool" jest w planach od wielu lat. Po krytyce filmu "X-Men Geneza: Wolverine" Ryan Reynolds usilnie dążył do tego, by zrealizować film godny tej postaci. Udało się nawet stworzyć testowy klip, który w lipcu wyciekł do sieci. Reakcje widzów były niesamowite.

A tak komentuje je sam Reynolds: - Reakcje na ten klip były niesamowite, więc zaczęliśmy odnosić wrażenie, że jednak nie zwariowaliśmy, uwielbiając tak bardzo tę postać. Bardzo interesująco jest zobaczyć moc Internetu. Fajnie, że gdy dobrze się wykorzysta z Twittera, Facebook i Instagramu, można nimi przenosić góry.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie te niezwykle pozytywne reakcje w Internecie zmotywowały studio do dania zielonego światła na realizację. Tim Miller, który stworzył testowy klip, wyreżyseruje na podstawie scenariusza Rhetta Reese'a i Paula Wernicka, czyli duetu z "Zombieland".

Premiera filmu "Deadpool" została ustalona na 12 lutego 2016 roku, czyli 3 miesiące przed "X-Men: Apocalypse".

Hatak.pl

Jack White zapowiada drugi koncert w Krakowie!

Jack White zapowiada drugi koncert w Krakowie!

Drugi występ Jacka White'a w krakowskiej Starej Zajezdni odbędzie się 12 listopada.

Jack White obie­cał na Open'erze, że nie­ba­wem wróci do Pol­ski. Teraz oka­zu­je się, że słowa do­trzy­mał po­dwój­nie. Bi­le­ty na jego ka­me­ral­ny kon­cert w Sta­rej Za­jezd­ni na kra­kow­skim Ka­zi­mie­rzu ro­ze­szły się w ciągu trzech minut, dla­te­go muzyk po­sta­no­wił wy­stą­pić jesz­cze raz.

Do­dat­ko­wy kon­cert od­bę­dzie się w tym samym dniu i miej­scu, co pierw­szy - 12 li­sto­pa­da w Sta­rej Za­jezd­ni. Bi­le­ty tra­fią do sprzedaży w po­nie­dzia­łek o 15:00.

Swoją ka­rie­rę mu­zycz­ną White za­czy­nał jako per­ku­si­sta Gober & The Peas, ale suk­ces od­niósł do­pie­ro w ze­spo­le The White Stri­pes. Obec­nie jest to jeden z naj­waż­niej­szych ze­spo­łów sceny al­ter­na­tyw­nej. Naj­więk­szy hit grupy to "Seven Na­tion Army". W 2011 roku ze­spół ogło­sił za­koń­cze­nie dzia­łal­no­ści.

Jack White za­an­ga­żo­wał się w wiele mu­zycz­nych pro­jek­tów i do­pie­ro w 2012 roku zna­lazł czas na wy­da­nie de­biu­tanc­kie­go al­bu­mu so­lo­we­go. Nigdy nie udało mu się po­wtó­rzyć suk­ce­su, jaki od­niósł w The White Stri­pes, ale mimo to do dzi­siaj uwa­ża­ny jest za jedną z naj­waż­niej­szych po­sta­ci sceny mu­zycz­nej.

Onet.pl

Nowa płyta Queen z piosenkami śpiewanymi przez Mercury'ego

Nowa płyta Queen z piosenkami śpiewanymi przez Mercury'ego

W poniedziałek, 10 listopada do sklepów trafi nowa płyta Queen z trzema utworami zaśpiewanymi przez Freddiego Mercury'ego.

Na al­bu­mie za­ty­tu­ło­wa­nym "Queen Fo­re­ver" znaj­dą się trzy kom­po­zy­cje z udzia­łem le­gen­dar­ne­go wo­ka­li­sty, które nigdy wcze­śniej nie były pu­bli­ko­wa­ne. Cho­dzi o pio­sen­ki "There Must Be More To Life Than This", czyli wspól­ny ka­wa­łek Queen i Mi­cha­ela Jack­so­na, "Let Me In Your Heart Again" nie­do­koń­czo­ną kom­po­zy­cję Queen oraz "Love Kills", który po­wstał z po­mo­cą Gior­gio Mo­ro­de­ra.

Pio­sen­ka "There Must Be More To Life Than This" po­wsta­ła pod­czas sesji do al­bu­mu "Hot Space" z 1982 roku. Utwo­ru jed­nak nie do­koń­czo­no, a teraz zajął się nim Wil­liam Orbit.

Na album "Queen Fo­re­ver" tra­fią także kla­sycz­ne pio­sen­ki grupy oraz ulu­bio­ne kom­po­zy­cje fanów. Album ukaże się w dwóch wer­sjach: jed­no­pły­to­wej oraz roz­sze­rzo­nej dwu­pły­to­wej.

Dys­ko­gra­fię Queen za­my­ka ze­staw "The Co­smos Rocks" wy­da­ny pod szyl­dem Queen + Paul Rod­gers we wrze­śniu 2008 roku.

Fred­die Mer­cu­ry zmarł w wy­ni­ku cho­rób po­wią­za­nych z AIDS 24 li­sto­pa­da 1991 roku.

Po pełną tracklistę "czytaj dalej".

Onet.pl

środa, 17 września 2014
"Gotham", "Arrow" i inne seriale na Universal Channel tuż po amerykańskiej premierze

"Gotham" i najnowsze sezony najpopularniejszych seriali zadebiutują na Universal Channel wkrótce po amerykańskich premierach.

Universal Channel ogłosił dziś jesienną ramówkę, w której znajdzie się premiera jednego z najbardziej oczekiwanych seriali sezonu - Gotham - tuż po jego amerykańskim debiucie. Universal Channel pokaże także najnowsze sezony swoich najpopularniejszych seriali – "Arrow" (sezon 3), "The Good Wife" (sezon 6), "Hawaii Five-0" (sezon 5) i "Castle" (sezon 7) wkrótce po ich premierach w Ameryce w ramach swojej najnowszej strategii – "Ekspresowo z USA".

Prequel historii o Batmanie, serial "Gotham" będzie miał swoją premierę na Universal Channel 8 października o godz. 22.00. Gotham, wyprodukowane przez Bruno Hellera ("Mentalista", "Rzym"), to historia policjanta, który rozpoczyna karierę w skorumpowanym mieście, balansując na granicy zła i dobra. Serial opowiada o narodzinach jednego z najpopularniejszych superbohaterów naszych czasów – Batmana, a także ukazuje wczesną działalność Pingwina, Człowieka – Zagadki i Kobiety-Kot. Ben McKenzie ("Życie na fali") wciela się w główną rolę detektywa Gordona.

Październik na Universal Channel przyniesie też najnowsze odcinki najpopularniejszych seriali tuż po ich premierach w USA. Na antenę powróci "Hawaii Five-0", serial akcji o elitarnej jednostce, której misją jest walka z przestępczością na piaszczystych plażach Hawajów. Premiera piątego sezonu w niedzielę, 12 października o godz. 20.00.

W poniedziałek 13 października o godz. 22.00 nagradzany serial "The Good Wife" ("Żona idealna") wróci na Universal Channel z szóstym sezonem. Do obsady dołączy David Hyde Pierce i gościnnie Taye Diggs.

W niedzielę 19 października o godz. 21.00 najpopularniejszy superbohater ostatnich lat – "Arrow" ponownie pojawi się w trzecim sezonie. W najnowszych odcinkach Oliver Queen vel Arrow jest bohaterem wszystkich mieszkańców Starling City. Zapłacił za to jednak bardzo wysoką cenę – jego matka poświęciła swoje życie, a siostra wyjechała w finałowych chwilach drugiego sezonu.

Siódmy sezon "Castle" rozpocznie się w dramatycznej chwili zakończenia finału sezonu szóstego, gdy samochód Castle'a stanął w płomieniach podczas jego podróży na wymarzony ślub z Beckett. Kto spowodował wypadek? Czy to koniec romansu? Wszystko okaże się 21 października o godz. 22.00.

Hatak.pl

John Malkovich na koncercie Kazika w Warszawie

John Malkovich na koncercie Kazika w Warszawie

13 września Kazik Staszewski zagrał specjalny koncert w Teatrze WARSawy, w trakcie, którego wystąpił razem z kwartetem ProForma. Największym zaskoczenie występu okazał się jednak jeden z "fanów". W pierwszym rzędzie zasiadł sam John Malkovich.

Nie wia­do­mo skąd ame­ry­kań­ski aktor wziął się na wi­dow­ni. Za­py­ta­ny o to me­ne­dżer Ka­zi­ka od­po­wie­dział enig­ma­tycz­nie, że "za­pew­ne przy­le­ciał z USA spe­cjal­nie na kon­cert Ka­zi­ka". Dodał, że w pla­nach nie ma żad­nych wspól­nych pro­jek­tów.

Mal­ko­vich obej­rzał kon­cert, a po nim po­zo­wał do zdjęć z Ka­zi­kiem i in­ny­mi muzykami.

Onet.pl

Nicole Scherzinger publikuje tracklistę nowej płyty

Nicole Scherzinger publikuje tracklistę nowej płyty

Nicole Scherzinger opublikowała listę piosenek, które znajdą się na jej nowym krążku.

Album "Big Fat Lie" ukaże się 20 paź­dzier­ni­ka. Nad brzmie­niem ma­te­ria­łu czu­wa­li The-Dre­am oraz Tric­ky Ste­wart. Ze­staw wy­peł­ni 11 utwo­rów w wer­sji pod­sta­wo­wej. W edy­cji de­lu­xe znaj­dą się trzy do­dat­ko­we ka­wał­ki.

Oto trac­kli­sta:

 1. "Your Love"
 2. "Electric Blue" (feat. T.I.)
 3. "On the Rocks"
 4. "Heartbreaker"
 5. "God of War"
 6. "Girl with a Diamond Heart"
 7. "Just a Girl"
 8. "First Time"
 9. "Bang"
 10. "Big Fat Lie"
 11. "Run"
  Wersja deluxe:
 12. "Little Boy"
 13. "Unison"
 14. "Cold World"

Wy­daw­cą bę­dzie Sony Music.

De­biu­tanc­ki long­play byłej człon­ki­ni The Pus­sy­cat Dolls, "Kil­ler Love", tra­fił do sprzedaży w marcu 2011 roku.

Onet.pl

Wspólna płyta Beyonce i Jaya-Z

Wspólna płyta Beyonce i Jaya Z

Po serii koncertów, które Beyoncé i Jay-Z zagrali razem, małżonkowie szykują kolejny wspólny projekt.

Para pla­nu­je wejść do stu­dia i zre­ali­zo­wać całą płytę. Dzie­ła na­le­ży spo­dzie­wać się na po­cząt­ku 2015 roku, a może nawet pod ko­niec 2014. Nie będą to ich pierw­sze wspól­ne na­gra­nia. Ar­ty­ści mają na kon­cie duety "Déjà Vu", "Upgra­de U", "03 Bon­nie & Clyde", "Drunk in Love" i oczy­wi­ście "Crazy in Love". Ostat­ni z utwo­rów można przy­po­mnieć sobie po­ni­żej.

Nowy, imien­ny al­bu­mu wo­ka­list­ki tra­fił do skle­pów w grud­niu 2013 roku.

Dys­ko­gra­fię Jaya-Z za­my­ka krą­żek "Magna Carta Holy Grail" z lipca 2013 roku.

20 wrze­śnia pre­mie­ry do­cze­ka się pro­duk­cja HBO "On the Run Tour: Bey­oncé and Jay" do­ku­men­tu­ją­ca wy­stę­py gwiazd w Pa­ry­żu na Stade de Fran­ce.

Onet.pl

poniedziałek, 15 września 2014
Ed Sheeran wystąpi na Torwarze

Ed Sheeran wystąpi na Torwarze

Najpopularniejszy brytyjski wokalista młodego pokolenia, laureat dwóch BRIT Awards, nagrody Ivor Novello oraz twórca takich przebojów jak "I See Fire" (z filmu "Hobbit"), "Sing", czy "Don't" wystąpi 13 lutego na warszawskim Torwarze.

Ed Sheeran będzie promował album "X" wydany w czerwcu tego roku.

"Je­stem dumny z mojej nowej płyty. To naj­lep­sza mu­zy­ka, jaką do tej pory na­gra­łem" – twier­dzi z prze­ko­na­niem She­eran.

Wy­daw­nic­two po­ja­wi­ło się w sprzedaży w dwóch wer­sjach – stan­dar­do­wej (12 utwo­rów) oraz de­lu­xe. Ta druga jest bo­gat­sza o czte­ry pio­sen­ki, m.​in. o na­pi­sa­ną spe­cjal­nie do dru­giej czę­ści try­lo­gii Pe­te­ra Jack­so­na "Hob­bit" kom­po­zy­cję "I See Fire". Sin­glem pro­mu­ją­cym "X" był utwór "Sing", na­gra­ny z udzia­łem Pha­rel­la Wil­liam­sa. Numer szyb­ko wsko­czył na szczy­ty list prze­bo­jów sta­cji ra­dio­wych, a klip do niego obej­rza­ło już ponad 45 mi­lio­nów in­ter­nau­tów. Przy pro­duk­cji płyty An­gli­ka wspar­li rów­nież Rick Rubin (m.​in. Red Hot Chil­li Pep­pers, John­ny Cash, Slay­er, Me­tal­li­ca, Be­astie Boys), Benny Blan­co (Ri­han­na, Wiz Kha­li­fa), Jeff Bha­sker (Ali­cia Keys, Jay-Z).

Wy­da­ny w 2011 roku de­biu­tanc­ki album Eda She­era­na pt. "+" po­krył się złotem w USA oraz Niem­czech i sze­ścio­krot­ną pla­ty­ną na Wy­spach. She­eran otrzy­mał też pre­sti­żo­wą Ivor No­vel­lo Award w 2012 roku za sin­giel "The A Team" oraz dwie BRIT Awards – dla Naj­lep­sze­go de­biu­tan­ta oraz Naj­lep­sze­go bry­tyj­skie­go ar­ty­sty. Płyta tra­fi­ła na szczyt bry­tyj­skie­go no­to­wa­nia, a na całym świe­cie ro­ze­szła się w na­kła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 4 mln eg­zem­pla­rzy. Po­cho­dzą z niej prze­bo­je "You Need Me", "I Don't Need You", "Lego House" oraz "Give Me Love".

Onet.pl

Madonna pracuje nad nową płytą

Madonna pracuje nad nową płytą

Fani Madonny w przyszłym roku powinni doczekać się jej nowej płyty.

Nad al­bu­mem ar­tyst­ka pra­cu­je z Diplo. In­for­ma­cję po­twier­dził me­ne­dżer gwiaz­dy, Guy Ose­ary. - Wła­śnie prze­by­wa w studiu z Diplo i świet­nie się bawi - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel wo­ka­list­ki. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2015 rok. Wy­daw­cą bę­dzie In­ter­sco­pe.

We­dług wcze­śniej­szych do­nie­sień, na krąż­ku znaj­dzie się pio­sen­ka z Ali­cią Keys. Ma­don­na za­po­wie­dzia­ła też, że wspie­ra­ją ją twór­ca prze­bo­ju "Hey Bro­ther" Avi­cii oraz szef ame­ry­kań­skiej wy­twór­ni Cher­ry­tree, Mar­tin Kier­szen­baum, a także bry­tyj­ska wo­ka­list­ka/son­gw­ri­ter­ka, Na­ta­lia Kills i Mo­Zel­la, autor hitu "Wrec­king Ball" Miley Cyrus.

Ostat­ni krą­żek Ma­don­ny, "MDNA", po­cho­dzi z marca 2012 roku. Dal­sze szcze­gó­ły na­stęp­cy, który bę­dzie 13. dłu­go­gra­ją­cym dzie­łem w jej dys­ko­gra­fii, po­win­ni­śmy po­znać wkrót­ce.

Onet.pl

Jack White na kameralnym koncercie w Krakowie

Jack White na kameralnym koncercie w Krakowie

Zgodnie z obietnicą złożoną na Open'erze, Jak White wraca do Polski i zagra specjalny, kameralny koncert w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Artysta odwiedzi Kraków 12 listopada.

Jack White rozpoczął muzyczną karierę jako perkusista w lokalnym zespole Goober & the Peas. Sukces zagwarantował mu dopiero zespół The White Stripes, który stworzył w 1997 roku z Meg White. Drugi album grupy "De Stijl" z 2000 roku osiągnął spory sukces komercyjny i ugruntował pozycję zespołu. Kolejne albumy "White Blood Cells" i "Elephant" uzyskały entuzjastyczne recenzje i potwierdziły, że The White Stripes to jeden z najważniejszych zespołów na scenie alternatywnej. Na "Elephant" znalazł się największy przebój grupy - "Seven Nation Army". W 2011 roku, po kilku latach ciszy muzycy ogłosili rozwiązanie zespołu.

Jack White znalazł też czas na solową karierę i w 2012 wydał debiutancki album, który zebrał umiarkowane recenzje. - "Blunderbuss" to dowód na constans totalny w twórczości Jacka White'a.

Bilety w sprzedaży od piątku 19 września, od godz. 10.00, na www.altersklep.pl.

Onet.pl

Gorillaz Sound System w Krakowie

Gorillaz Sound System w Krakowie

18 października w krakowskim klubie Kwadrat pojawi się przedstawiciel zespołu Gorillaz. Bilety w cenie od 35 do 55 złotych.

Re­al­ny skład bandu, który od­po­wia­da za utwo­ry "Clint Eastwo­od" czy "Feel Good Inc." oraz w kli­pach któ­re­go wy­stę­pu­ją gwiaz­dy po­kro­ju Bruce'a Wil­li­sa, trud­no zo­ba­czyć na żywo, nawet pod­czas kon­cer­tów (z kil­ko­ma wy­jąt­ka­mi w Nowym Jorku i Man­che­ste­rze). Go­ril­laz Sound System to DJ set, za któ­rym stoi Remi Ka­ba­ka - per­ku­si­sta w Go­ril­laz, głos po­sta­ci zna­nej w wir­tu­al­nym świe­cie ze­spo­łu jako Rus­sell Hobbs, po­moc­na dłoń Bank­sy'ego, czło­nek grupy Bobby'ego Wo­mac­ka. Za­ło­ży­ciel Go­ril­laz Sound Sys­tem jest także człon­kiem ko­lek­ty­wu Afri­ca Express, a dzię­ki jego od­kry­ciu cały świat mógł po­znać ta­lent ukry­ty pod pseu­do­ni­mem M.I.A. To jed­nak nie ko­niec - jako pro­du­cent mu­zycz­ny i DJ może po­szczy­cić się wy­stę­pem nawet w bry­tyj­skim Tate Mo­dern.

Bi­le­ty na kra­kow­ski wy­stęp:

I pula - 35 zł

II pula - 45 zł

III pula i w dniu kon­cer­tu - 55 zł

Bi­le­ty ko­lek­cjo­ner­skie:

Klub Kwa­drat - ul. Skar­żyń­skie­go 1,

Klub Dzie­ka­nat - ul Pę­dzi­chów 23,

Klub Meta - al. Jana Pawła II 78,

Klub Pod Jasz­czu­ra­mi - ul. Rynek Głów­ny 8.

Bi­le­ty sys­te­mo­we:

w całej Pol­sce w każ­dym Em­pi­ku, Media Markt i Sa­turn.

Sprze­daż in­ter­ne­to­wa: Ticketpro.​pl, Biletomat.​pl

Onet.pl

[13-14.09.2014] Zagranica: grad bramek Polaków

Ajax Amsterdam pokonał u siebie 2:1 Heraclesa w spotkaniu 5. kolejki ligi holenderskiej. Obie bramki dla gospodarzy strzelił napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik (na zdj. w środku), który został wybrany graczem meczu.

"Milik zapewnia minimalne zwycięstwo podwójnym trafieniem za trzy punkty" - tytułuje swoją relację z meczu krytykujący wcześniej wypożyczenie gracza Bayeru Leverkusen "Voetbalzone", dla którego reprezentant Polski jest niezaprzeczalnie najlepszym piłkarzem sobotniego spotkania Ajaksu z Heraklesem.

Pierwszą bramkę Milik strzelił już w drugiej minucie spotkania. Przepchnął obrońcę i uderzył po długim rogu nie do obrony. Drugiego gola zdobył tuż przed przerwą. Popisał się świetnym, dokładnym strzałem zza pola karnego. Te gole dały Ajaksowi zwycięstwo, bo gości stać było tylko na jedno trafienie, którym popisał się w 86. minucie Wout Weghorst.

Polski napastnik dostał notę 8,7 - zdecydowanie lepszą od wszystkich kolegów, których oceny wahały się średnio między 6 a 7.


W szóstej kolejce ligi ukraińskiej Dynamo Kijów zremisowało na wyjeździe z Zorią Ługańsk 2:2 (0:1). Jedną z bramek zdobył dla gości Łukasz Teodorczyk (na zdj. z prawej).

Go­spo­da­rze ob­ję­li pro­wa­dze­nie w 24. mi­nu­cie za spra­wą Dmy­tro Chom­cze­now­sky­ja. Dy­na­mo wy­rów­na­ło czter­na­ście minut po prze­rwie. Na listę strzel­ców wpi­sał się Teo­dor­czyk.

Koń­ców­ka do­star­czy­ła kibicom wiele emo­cji. W 88. mi­nu­cie do siat­ki tra­fił Artem Kra­wec, dzię­ki czemu Dy­na­mo pro­wa­dzi­ło 2:1. Chwi­lę póź­niej wynik usta­lił jed­nak Ze­lj­ko Lju­be­no­bić, który ura­to­wał remis dla swo­jej dru­ży­ny.


Hannover pokonał 2:0 Hamburger SV w meczu 3. kolejki ligi niemieckiej. Jedną z bramek strzelił Artur Sobiech.

24-letni napastnik trafił do siatki w 24. minucie. Otrzymał świetne podanie z lewej strony od Joselu i strzelił z metra. Futbolówka w ogromnym zamieszaniu otarła się o rękawice golkipera i wturlała się do bramki.

Gol Sobiecha był bramką na 2:0. Wcześniej - w 13. minucie - do siatki trafił Leon Andreasen. Po trzech kolejkach Hannover ma siedem punktów na koncie i zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze.


Polski pomocnik Adrian Mierzejewski strzelił bramkę dla Al-Nassr w wygranym 4:2 (1:0) meczu czwartej kolejki saudyjskiej ekstraklasy z Al-Fateh. To czwarty ligowy gol Polaka w tym sezonie, który rozegrał cały sobotni mecz.

Po czterech meczach Al-Nassr jest liderem tabeli z kompletem punktów.


Tomasz Zahorski zdobył gola w przegranym 1:3 meczu z Carolina RailHawks. Dla napastnika San Antonio Scorpions to szóste trafienie w rozgrywkach amerykańskiej ligi NASL.

Do przerwy było 1:0 dla Carolina RailHawks po trafieniu Albadawiego. W 61. minucie wynik podwyższył Leo Osaki. Zahorski zdobył kontaktową bramkę w 73. minucie meczu. Ostatnie słowo naleźało do gospodarzy. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wynik ustalił Enzo Martinez.


Bartosz Salamon strzelił swojego pierwszego gola dla Pescara Calcio. Jego drużyna przegrała u siebie w meczu 3. kolejki włoskiej Serie B z Bologną 2:3 (0:3), a Polak w 88. minucie musiał opuścić boisko po drugiej żółtej kartce.

Pescara jest obecnie na 16. miejscu w tabeli. W trzech meczach uzbierała na koncie dwa punkty.


Jarosław Fojut strzelił bramkę dla Dundee United w meczu szóstej kolejki szkockiej ekstraklasy. Spotkanie z Hamilton Academical zakończyło się remisem 2:2 (2:2). To drugie trafienie polskiego obrońcy w bieżącym sezonie.

Mecz obfitował w wiele fauli. Prowadzący zawody sędzia John Beaton wyrzucił z boiska dwóch graczy. W 29. minucie zawodnika gości Dariana MacKinnona, natomiast w 41. minucie piłkarza Dundee, Nadira Ciftciego. Sam Fojut obejrzał żółtą kartkę.

26-letni obrońca zagrał przez cały mecz. Pełne 90 minut w barwach Dundee zanotował również bramkarz Radosław Cierzniak.


Piotr Parzyszek strzelił gola w meczu drugiej ligi belgijskiej, a jego Sint-Truidense VV pokonało KRC Mechelen 2:1 (1:1). To trzecie ligowe trafienie Polaka w bieżącym sezonie. Wypożyczony z Chartlon Athletic napastnik pojawił się na murawie w 46. minucie, zmieniając Anila Koca.

Po siedmiu kolejkach drugiej ligi belgijskiej Sint-Truidense VV zajmuje trzecie miejsce z trzynastoma punktami. Klub Parzyszka rozegrał jedno spotkanie mniej. Jeśli je wygra, wówczas awansuje na pozycję wicelidera.


Łukasz Gikiewicz wpisał się na listę strzelców w drugim kolejnym meczu cypryjskiej ekstraklasy. Tym razem 27-letni napastnik trafił do siatki Doxy Katokopias (4:0).

"Giki" znalazł się w wyjściowym składzie AEL-u Limassol i rozegrał pełne 90 minut, a na listę strzelców wpisał się w 49. minucie, zdobywając bramkę na 3:0 dla swojej ekipy.

To jego trzecie trafienie w siódmym występie dla mistrza Cypru, a w lidze drugie na trzy występy. AEL z siedmioma punktami na koncie jest liderem tabeli.


W niedzielnym meczu 23. kolejki białoruskiej ekstraklasy z Dynamem Mińsk (4:1) swoją pierwszą bramkę w barwach Szachciora Soligorsk zdobył Paweł Wojciechowski.

24-latek rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i pojawił się na placu gry w 58. minucie, a już kilkadziesiąt sekund później wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie swojego zespołu na 4:0.

Szachcior zajmuje w tej chwili 4. miejsce w tabeli białoruskiej ekstraklasy.

Sport.pl/Onet.pl/90minut.pl/WP.pl/SportoweFakty.pl

[12-15.09.2014] T-Mobile Ekstraklasa: 8. kolejka

Piątek:

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 2:4 (0:1)
Luis Carlos 58., Wagner 60. - Wójcicki 1.-samobójcza, Paweł Brożek 75., Stępiński 79., Stilić 89.-karny

Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 1:1 (0:1)
Dąbrowski 90.+2 - Kuświk 31.

Sobota:

Cracovia Kraków - Górnik Łęczna 2:1 (1:1)
Covilo 45., Rakels 9. - Cernych 4.

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 1:0 (1:0)
Piątkowski 6.

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 4:3 (3:1)
Radović 13. i 85., Dossa Junior 21. i 42. - Mila 34., Pich 48., F. Paixao 90.

Niedziela:

Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:2 (1:1)
Danch 27. - Badia 2., Szeliga 84.

GKS Bełchatów - Lechia Gdańsk (1:0)
Ślusarski 37.

Poniedziałek:

Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (1:1)
Sylwestrzak 39., Kiełb 66. - Stano 44.
Czerwona kartka: Stano 83.

niedziela, 14 września 2014
Nowy album U2 udostępniony na iTunes za darmo

Nowa płyta U2. Album

We wtorek, 9 września w trakcie konferencji Apple prezentowany był najnowszy iPhone 6. U2 zagrało krótki koncert podczas wydarzenia. Po nim prezes Apple poinformował, że grupa udostępniła użytkownikom iTunes za darmo nowy album "Songs of Innocence".

Plotki o koncercie grupy U2 na premierze iPhone 6 pojawiły się na kilka dni przed oficjalną prezentacją iPhone 6. Spekulowano też, że grupa U2 udostępni swój album urządzeniu oraz zaangażuje się w jego kampanię reklamową. Rzecznik prasowy U2 wydał wówczas oświadczenie na łamach "The Independent", w który zaprzeczył tym donosom.

Albu­mu "Songs of In­no­cen­ce" bę­dzie mógł bez­płat­nie od­słu­chać każdy użyt­kow­nik iTu­nes, iTu­nes Radio oraz Beats Music. Płyta bę­dzie udo­stęp­nio­na do 13 paź­dzier­ni­ka. Wów­czas album trafi do re­gu­lar­nej sprzedaży. Pod­czas kon­fe­ren­cji iPho­ne 6 U2 wy­ko­na­ło jeden z utwo­rów po­cho­dzą­cych z nowej płyty, "The Mi­rac­le (of Joey Ra­mo­ne)". Płyta po­wsta­ła w Du­bli­nie, Los An­ge­les i Nowym Jorku. Za pro­duk­cję od­po­wie­dzial­ni są Dan­ger Mouse, Paul Epworth, Ryan Ted­derm Dec­lan Gaf­f­ney oraz Flood.

"Bę­dzie­my współ­pra­co­wać z Apple i wy­my­ślać in­no­wa­cyj­ne rze­czy przez na­stęp­nych kilka lat. Technologia zmie­ni spo­so­by słu­cha­nia mu­zy­ki. Bę­dzie­my Was in­for­mo­wać. Jeśli spodo­ba się wam "Songs of In­no­cen­ce" to zo­stań­cie z nami do wy­da­nia "Songs of Exper­ien­ce". Album po­wi­nien być wkrót­ce go­to­wy, choć wiem, że po­przed­nim razem też to obie­cy­wa­łem" – Bono za­po­wie­dział dal­szą ko­la­bo­ra­cję z Apple i oraz ko­lej­ny album.

Album za­wie­ra 11 utwo­rów:
"The Mi­rac­le (of Joey Ra­mo­ne)"
"Every Bre­aking Wave"
"Ca­li­for­nia (There Is No End to Love)"
"Song for So­me­one"
"Iris (Hold Me Close)"
"Vol­ca­no"
"Ra­ised by Wo­lves"
"Ce­dar­wo­od Road"
"Sleep Like a Baby To­ni­ght"
"This Is Where You Can Read Me Now"
"Tro­ubles"

Bono wytłumaczył też, że Apple wykupił "Songs of Innocence" U2 i oddał go swoim użytkownikom w prezencie za darmo z okazji obchodów dziesięciolecia sukcesu handlowego iPoda. "Bezpłatny, ale opłacony. Jeśli nikt by nie zapłacił, to nie bylibyśmy pewni, że muzyka rzeczywiście będzie bezpłatna" - mówił Bono.

Onet.pl

Nicki Minaj zdradza datę premiery nowej płyty

Nicki Minaj zdradza datę premiery nowej płyty

Nicki Minaj ujawniła datę premiery nadchodzącej płyty, "The Pink Print".

Ra­per­ka ogło­si­ła za po­śred­nic­twem Twit­te­ra, iż jej trze­ci long­play trafi na rynek 24 li­sto­pa­da. Ofi­cjal­na trac­kli­sta dzie­ła nie jest jesz­cze znana, wia­do­mo jed­nak, że na ze­staw tra­fią sin­gle "Yasss Bish!!", "Pills N Po­tions" czy "Ana­con­da".

Na do­ro­bek Minaj skła­da­ją się krąż­ki "Pink Fri­day" (2010) i "Pink Fri­day: Roman Re­lo­aded" (2012).

Ostat­nio Nicki Minaj na­gra­ła wspól­ne ka­wał­ki z Jes­sie J i Aria­ną Gran­de ("Bang Bang"), Bey­oncé ("Flaw­less"), Au­gu­stem Al­si­ną ("No Love"), Juicy J i Young Thu­giem ("Low") oraz Wizem Kha­li­fą ("True Co­lors").

Onet.pl

Gwen Stefani pracuje z Pharrellem nad płytą

Gwen Stefani pracuje z Pharrellem nad płytą

Gwen Stefani pracuje nad nową solową płytą. W realizacji wspomoże ją Pharrell Williams.

- Wcho­dzę dziś do studia z Phar­rel­lem - po­wie­dzia­ła w czwartek w roz­mo­wie z MTV. - Będę pisać nowe pio­sen­ki i zo­ba­czy­my, co z tego wyj­dzie. Na­gra­łam już kilka rze­czy.

Szcze­gó­ły i plany wy­daw­ni­cze na razie nie są znane.

Front­man­ka No Doubt ma na kon­cie dwa so­lo­we long­playe: "Love. Angel. Music. Baby." z li­sto­pa­da 2004 roku i "The Sweet Esca­pe" z grud­nia 2006 roku. Przy oby­dwóch udzie­lał się Phar­rell.

W marcu tego roku uka­za­ła się nowa płyta Phar­rel­la, "G I R L".

Onet.pl

[AUDIO] Bush podaje szczegóły nowego albumu

Bush podaje szczegóły nowego albumu

Zespół Bush ujawnił szczegóły nadchodzącego albumu, "Man On the Run".

Płyta po­ja­wi się w skle­pach 21 paź­dzier­ni­ka. Wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta Gavin Ross­da­le, gi­ta­rzy­sta Chris Tray­nor, ba­si­sta Corey Britz i per­ku­si­sta Robin Go­odrid­ge na­gra­li ma­te­riał z na­gro­dzo­nym Gram­my pro­du­cen­tem Nic­kiem Ra­sku­li­ne­czem (Ma­sto­don, De­fto­nes, Foo Fi­gh­ters, Alice In Cha­ins) w na­le­żą­cym do front­ma­na grupy Foo Fi­gh­ters Dave'a Groh­la Studio 606 w Ka­li­for­nii.

Wy­daw­nic­two pro­mu­je sin­giel "The Only Way Out", który można spraw­dzić po­ni­żej.

Album "Man On The Run" ukaże się w for­mie płyty CD stan­dard (11 utwo­rów) i CD de­lu­xe (3 do­dat­ko­we pio­sen­ki).

Oto trac­kli­sta edy­cji de­lu­xe:

 1. "Just Like My Other Sins"
 2. "Man On the Run"
 3. "The Only Way Out"
 4. "The Gift"
 5. "This House Is On Fire"
 6. "Loneliness Is a Killer"
 7. "Bodies in Motion"
 8. "Broken in Paradise"
 9. "Surrender"
 10. "Dangerous Love"
 11. "Eye of the Storm"
 12. "Let Yourself Go"
 13. "Speeding Through the Bright Lights"
 14. "The Golden Age

W ponad 20-let­niej ka­rie­rze Bush sprze­da­li pra­wie 20 mi­lio­nów płyt w sa­mych tylko Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Ka­na­dzie. Do­star­czy­li także 17 sin­gli, z któ­rych każdy lą­do­wał w Top 40 ame­ry­kań­skie­go Air­playa, 11 z Top 5 i aż 6 prze­bo­jów, które do­tar­ły na szczyt: "Co­me­down", "Gly­ce­ri­ne", "Ma­chi­ne­he­ad", "Swal­lo­wed", "The Che­mi­cals Be­twe­en Us" i "The Sound of Win­ter".

Po­przed­ni long­play roc­ko­wej ka­pe­li to "The Sea of Me­mo­ries" z 2011 roku.

Onet.pl

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 1016